Το ΔΣ του Σωματείου

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ, ΘΡΑΚΗ, Greece
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Πιπερούδης Χρήστος ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μαλκίδης Δημήτρης, ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ασπιώτης Ευστάθιος, ΤΑΜΙΑΣ: Τζουβάρας Γεώργιος, ΑΝΑΠ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Κεϊμας Στέφανος, ΜΕΛΟΣ: Καρασούλας Aθανάσιος. Μπεντίλλας Παύλος

Τετάρτη, 11 Απριλίου 2018

Καλημέρα συνάδελφοι  ,

Ο  Διοικητής  του  Π.Γ.Ν.Αλεξανδρούπολης εξέδωσε έναν  Κανονισμό παρουσίας εμπορικών αντιπροσώπων εταιρειών εμπορίας ιατροτεχνολογικών – φαρμακευτικών προϊόντων, όπου άνευ ειδικής άδειας από 1 Μαΐου 2018 δεν θα μπορεί κανένας συνάδελφός μας να εισέρχεται στο συγκεκριμένο νοσοκομείο .
Αυτή την Πέμπτη θα πραγματοποιήσουμε συνάντηση με τον διοικητή ώστε να βρεθεί λύση. Για ότι νεότερο θα σας ενημερώσουμε .

Το ΔΣ .

Σας επισυνάπτω την σχετική απόφαση . ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
4η Υ.ΠΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  ΘΡΑΚΗΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΒΡΟΥ-
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ Π.Γ.Ν.ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ
Ταχ. Διεύθ: Περιοχή Δραγάνα-Αλεξ/πολη
Πληρ.: Γραφείο Διοικητή
Τηλ. 2551089529
Φαξ: 2551089699


            ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

                        ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ:  2/4/2018

                       ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ:1699ΑΠΟΦΑΣΗ  ΔΙΟΙΚΗΤΗ

Θέμα: «Κανονισμός παρουσίας εμπορικών αντιπροσώπων εταιρειών εμπορίας ιατροτεχνολογικών – φαρμακευτικών προίόντων».

Ο Διοικητής  του  Π.Γ.Ν.Εβρου  

Έχοντας  Υπόψη

1. Τις διατάξεις του Ν. 3329/2005 « Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 81/Α΄/ 04-04-2005), και ειδικότερα το άρθρο 7 που ορίζει τις αρμοδιότητες Διοικητή, Αναπληρωτή Διοικητή και Δ.Σ., όπως αυτές τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και ισχύουν σήμερα.
2. Την υπ’ αριθμ. Υ4α/39504 Απόφαση του Υπουργείου Υγείας ΦΕΚ 1156 τόμος Β/10-4-2012 άρθρο 38 Οργανισμός του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης.
3. Την υπ’ αριθμ.Υ4α/οικ.91432 Απόφαση του Υπουργείου Υγείας «Καθορισμός αρμοδιοτήτων Ενιαίου Συλλογικού Οργάνου Διοίκησης» (ΦΕΚ 2012/09-09-2011 τ’ Β).
4. Το γεγονός ότι παρατηρείται άνευ αδείας παρουσία εμπορικών αντιπροσώπων εταιρειών εμπορίας – διακίνησης φαρμάκων, υγειονομικού υλικού και λοιπών ιατροτεχνολογικών προιόντων εντός του ΠΓΝΑ και σε ορισμένες περιπτώσεις αυτοί κατά τρόπο προκλητικό προσπαθούν να εκβιάσουν προσωπικό και ασθενείς προκειμένου να αυξήσουν τις πωλήσεις τους.


Α π ο φ α σ ί ζ ει:

Α. Δεν επιτρέπεται η είσοδος εντός των χώρων του ΠΓΝΑ εμπορικών αντιπροσώπων εταιρειών εμπορίας – διακίνησης φαρμάκων, υγειονομικού υλικού και λοιπών ιατροτεχνολογικών προιόντων, άνευ ειδικής αδείας.

Β. Προκειμένου να εκδοθεί άδεια, κάθε αντιπρόσωπος πρέπει να καταθέσει αίτηση στη γραμματεία του ΠΓΝΑ, αναφέροντας τα στοιχεία ταυτότητάς του, την εταιρεία που αντιπροσωπεύει, τα προιόντα που διακινεί, τον λόγο παρουσίας του εντός του ΠΓΝΑ, το αν θα έρχεται σε επαφή με προσωπικό ή ασθενείς, το αν έχει τεχνική ευθύνη συγκεκριμένου μηχανήματος κ.λ.π. Η αίτηση θα συνοδεύεται από φωτοτυπία της ταυτότητας και φωτογραφία.

Γ. Η άδεια θα περιγράφει αναλυτικά με ποιους θα έρχεται σε επαφή (π.χ. γιατρούς Χ1 και Χ2 κλινικής, ασθενείς Α1 κλινικής), το αν θα έχει την τεχνική ευθύνη χειρισμού κάποιου μηχανήματος και που αυτό ευρίσκεται, τις ώρες και τους χώρους που μπορεί να παραβρίσκεται.

Δ. Απαγορεύεται σε κάθε περίπτωση η πληροφόρηση και καταγραφή του αριθμού των προιόντων της εταιρείας του που συνταγογραφήθηκαν ή παραγγέλθηκαν και η πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα ασθενών.

Ε. Προυπόθεση της άδειας είναι η υπογραφή συμβολαίου εμπιστευτικότητας.

Στ. Οι αντιπρόσωποι θα φέρουν κάρτα αδείας με φωτογραφία κατά την παρουσία τους στο ΠΓΝΑ.

Ζ. Σε περίπτωση παραβίασης οιουδήποτε εκ των ανωτέρω όρων η άδεια θα ανακαλείται από τη Διοίκηση του ΠΓΝΕ. Ειδικά όμως σε περιπτώσεις παραβίασης προσωπικών δεδομένων ή εκβιασμών σε μέλη του προσωπικού θα ασκείται και ποινική δίωξη.

Η. Εντέλλεται το προσωπικό φύλαξης για την επιτήρηση των ανωτέρω.

Θ. Το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό των τμημάτων έχει πειθαρχική ευθύνη σε περίπτωση που ανέχεται την παραβίαση των ανωτέρω όρων.  

Ι. Αιτήσεις για άδειες θα γίνονται δεκτές από 10/4/2018- 25/4/2018. Από 1/5/2018 θα απαγορεύεται η είσοδος σε όποιον αντιπρόσωπο δεν φέρει την ειδική κάρτα εισόδου.  ​ Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ Π.Γ.Ν.ΕΒΡΟΥ   ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΔΑΜΙΔΗΣΕσωτερική διανομή:

1. Διευθυντή Ιατρικής Υπηρεσίας (με την υποχρέωση ενημέρωσης όλων των γιατρών)
2. Διευθύντρια Νοσηλευτικής Υπηρεσίας (με την υποχρέωση ενημέρωσης όλων των προισταμένων νοσηλευτικών τμημάτων)
3. Διευθύντρια Διοικητικής Υπηρεσίας
4. Υπεύθυνο φύλαξης ΠΓΝΑ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου